De Wildeman Zaltbommel

Ondernemen doe je samen! Dat is het motto van de Coöperatieve vereniging parkmanagement de Wildeman. In 2016 hebben de ondernemers gezamenlijk besloten dit ook te doen op gebied van duurzaamheid. De ondernomen stappen hebben geleidt tot een Masterplan duurzaamheid de Wildeman.

In september 2017 gaat hier een vervolg aan gegeven worden door de gezamenlijke invulling van de maatregelen als vastgesteld in het masterplan en de separate ondernemersplannen.

Als ondernemer op bedrijventerrein de Wildeman heeft u een map gekregen met duurzaamheidsmaatregelen die voor uw bedrijf van toepassing zijn. We willen aan de slag met deze maatregelen en kijken hoe we hier collectief invulling aan kunnen geven. Zoals aangegeven plannen we hiervoor in september een bijeenkomst met u als ondernemers.

We zijn als bedrijventerrein aangesloten bij het BE+ project dat verduurzaming van bedrijventerreinen realiseert in heel Nederland met als doel: Cashflow neutraal en Energiepositief.

Van belang daarbij is wel dat u uw keuze kenbaar maakt op welke manier u wilt deelnemen aan dit project. De keuzes zijn als volgt:

1. Afnemer groene energie;
U neemt enkel groene energie af binnen het collectief.

2. Deelnemer in verduurzamingsmaatregelen;
U neemt deel aan de collectieve inkoop van maatregelen en neemt deze maatregelen in uw bedrijf. Doel is dit cashflowneutraal voor u als ondernemer te realiseren. U neemt maatregelen voor eigen gebruik en/of levert ook aan de andere ondernemers.

3. Faciliteerder dak voor zonnepanelen;
U stelt uw dak ter beschikking voor zonnepanelen. Dit kan ook van toepassing zijn als er nog ruimte is en u inmiddels maatregelen heeft genomen.

4. Investeerder;
U wilt investeren in verduurzaming en daarop een rendement halen.

Wij vragen u uw keuze kenbaar te maken door in het menu boven te klikken op deelnemen. Kunt u dit doen voor 15 augustus a.s.

Nadere informatie over dit project kunt u vinden op deze site die actueel gehouden wordt al naar gelang het project in een verder stadium is.

Team duurzaamheid
CV parkmanagement de Wildeman

Attachments